null

Peter Swain

Pālemia

$50.00
ISBN:
9781776562220
By:
Tuila'epa Sa'ilele Malielegaoi with Peter Swain
Pages:
360
Format:
Hardback
Dimensions:
240x170mm
Publication Date:
June 2021

Hide Description- Show Description+

 

 

‘Ua fa’amatala e le Pālemia se tala i se tamaitiiti ma se nu’u mamao maotua mai le taulaga na tuputupu a’e ma ‘avea ma Pālemia o Sāmoa. ‘O lenei faigāmalaga ‘umi, na ‘āmata mai Lepā aga’i ai ‘i Apia, ma fa’aauau atu ai ‘i Ueligitone, Brussels i Peleseuma, Sigapoa, Beijing i Saina, Tokio i Iapani, Lonetona, Niu Ioka i ‘Amerika ma isi atunu’u o le kelope ‘ae toe fo’i mai lava ‘i Lepā ma ana tū ma ana agaifanua fa’asāmoa na fofoa mai ai lona olaga.

‘O Tuila’epa Sa’ilele Malielegaoi ‘o se Ali’i Pālemia pito i ‘umi lana nofoa’iga na ia Tautua ai i le ta’ita’iga o le Mālō o Sāmoa, ‘o se vaitau na matuā iloga le fesoua’ina i le anoano o le mau fevesia’iga o ‘upufai o Mālō, ‘o a’afiaga lē mautū o le tamao’āiga o Sāmoa, ‘o mala fa’alenatura i fesuia’iga mātuiā o le tau, ‘o vesiga i totonu o le Ii’o fa’aitūlagi lenei o le Pasifika, ma isi mau lu’itau ‘ese’ese o le lotoifale lava o Sāmoa. Na ‘amatamata mai ai le olaga fa’apolokiki o le Susuga Tuila’epa i taimi ia ‘o vevesi ‘ese’ese o le atunu’u na tomua i mala, ‘ae mulia’i i taimi o le malū ma fe’oe’oea’i o ‘upufai o le Mālō, ‘aemaise le oso maualuga o atina’e ‘ese’ese i lalo o lana ta’ita’iga ‘ina ‘ia matuā una’i le atina’e o Sāmoa i le maualuga ‘ua iai atina’e ‘ese’ese o atunu’u o le lalolagi i nei ona aso, fa’apea le si’itia maualuga o a’oa’oga, le soifua mālōlōina ma tu’uitiitia ai le mativa i Sāmoa.

‘O le Memuā lenei ‘ua pu’e ma ta’ui ‘ātoa ai le leo, e fa’amaumau mautū ai le soifuaga o lenei fo’i Ta’ita’i iloa fa’alemālō i vaitau ia o lana lava fo’i augātupulaga. ‘Olo’o ta’ui malu ai nisi o va’aiga ‘ua tauau ina mou atu, ‘o le soifuaga lautele, ‘o tū ma aga’ifanua ma atina’e ‘ese’ese lautetele i Sāmoa ma le loaloa o le itūlagi lenei o le Pasifika.

‘O upu ta’utino a le ali’i Polofesa o Stephen Levine “I le gālulue fa’atasi ai ma le Ali’i o Pita Swain ‘o se ali’i tomai ma talenia i le faiva o le fa’amaumau ma fa’alauiloa o fa’amtalaga mo le silafia lautele, ‘ua talatala mai ai e Tuila’epa lona vala’auina i lea fo’i itū’āiga matāfaioi ma aga’iga’i mālie atu ai lava ‘i le tofi o le Pālemia o Sāmoa. ‘O le Tusi la lenei i le tala’aga o lona soifua, e mālie, e fa’atupu manatu, ‘olo’o iai le mālosi uiga ‘ese o le fe’au ma lu’itau ‘olo’o momoli mai ai tū ma aga moni o ‘upufai o le Mālō o Sāmoa. ‘O se molimau ola mai lava i totonu o le fa o le Malo. E lē ‘o se va’aiga māsani taumatemate a se tusitala ‘olo’o tūtū mamao atu i fafo o tuapā o le ‘olo ‘olo’o li’oli’o malu ai le lavelavetū o faiga fa’avae o fa’ai’uga ogaoga a le Mālō e soifua ai tagata o le atunuu ‘ātoa.”

32 page colour photo insert.

Pālemia is also published in English.

 

 

Related Products